Liceum Og├│lnokszta┼éc─ůce
im. gen. Mariusza Zaruskiego w W─Ögorzewie
Witaj goÂciu! Dzisiaj jest: 24 maja 2018 Imieniny obchodz▒: Joanna, Zuzanna, Milena
Od 8.11.2006 jeste 7199 osob▒ odwiedzaj▒c▒ nasz▒ stronŕ
W dniu 11.04.2014 roku Klub 11PA zorganizowa┬│ si├¬ zawody sprawno┬Âciowo- obronne z okazji 15 rocznicy wst┬▒pienia Polski do NATO. Zawody sk┬│ada┬│y si├¬ z trzech konkurencji: testu wiedzy o NATO, biegu na orientacj├¬ oraz strzelania z pistoletu pneumatycznego. W zawodach wzi├¬┬│o udzia┬│ 15 czteroosobowych dru┬┐yn z Gimnazj├│w w W├¬gorzewie i w Budrach, ZSO i ZSZ w W├¬gorzewie (w sk┬│adzie dru┬┐yny by┬│y zawsze dwie dziewczyny i dw├│ch ch┬│opak├│w). Pierwszym etapem by┬│ dru┬┐ynowy test wiedzy o NATO. Nast├¬pnie odby┬│ si├¬ bieg na orientacj├¬. Na tras├¬ przygotowan┬▒ przez m┬│. chor. Zbigniewa Romanowskiego uczestnicy wybiegali z "dusz┬▒ na ramieniu" - kto dzi┬ umie czyta├Ž mapy topograficzne. Obawy okaza┬│y si├¬ jednak przesadzone - tylko dwie dru┬┐yny mia┬│y problemy z odnalezieniem si├¬ w malowniczych okolicach nad Jeziorem ┬ŽWI├ŐCAJTY. Rekordzi┬Âci tras├¬ ok. 3,8 k, pokonywali w niespe┬│na 40-50 min. Ostatni┬▒ konkurencj┬▒ by┬│y zawody strzeleckie, a na koniec oczywi┬Âcie gor┬▒cy posi┬│ek w plenerze. W wyniku przeprowadzonych zawod├│w klasyfikacja generalna wygl┬▒da nast├¬puj┬▒co:

I miejsce ZSO Wêgorzewo DRU¯YNA II - 38 PKT.
1. Magdalena Pawlik
2.Ewa Wojciechowska
3. Wojciech Bartoszewicz
4. Patryk Smyka

II Miejsce ZSO Wêgorzewo - DRU¯YNA III - 35 PKT.
1. Anna Stasiak
2. Martyna Ko┬│owerzo
3. Patryk Ko┬Âci├▒ski
4. Piotr Tyski

III Miejsce ZSO Wêgorzewo DRU¯YNA VII - 33,5 PKT.
1. Magdalena Kowalik
2. Iwona Winc┬│awska
3. Damian Kokocha
4. Mateusz Ogrodniczuk

IV Miejsce ZSO Wêgorzewo DRU¯YNA IX - 32,5 PKT.

1. Zuzanna Siemieniago
2. Agnieszka Onyszczak
3. Antoni Czarnecki
4. Mariusz Sobolewski

V Miejsce Gimnazjum Budry DRU¯YNA I - 32,5 PKT.
1. Agnieszka Bu┬│ajewska
2. Gabriela Gulczy├▒ska
3. Sebastian Bojsicki
4. £ukasz Karu¿el

VI miejsce ZSO Wêgorzewo DRU¯YNA VI 31 PKT.
1. Julita Szynkar
2. Magda Kiriaka
3. Dawid Potoczny
4. Maciej Cudowski

Aleksander IWANIUK
Kierownik Klubu 11 PA w Wêgorzewie
Prezes Towarzystwa Przyjaci├│┬│ 1 MBA
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
W dniach 28 - 30 marca 2014 w Poznaniu odby³ siê ogólnopolski fina³ 37. Olimpiady Jêzyka Niemieckiego.
Z ponad 25 tysiêcy uczestników na etapie eliminacji szkolnych w ca³ej Polsce, do etapu centralnego zakwalifikowano 64 osoby.
Jedynymi osobami reprezentuj±cymi województwo warmiñsko-mazurskie w finale byli uczniowie Liceum Ogólnokszta³c±cego im. gen. M. Zaruskiego w Wêgorzewie Dominik Kucharski, uczeñ Ewy Zawadki oraz Dominikus Preugszas, uczeñ Karola Kêpki. Na trzydniowe zmagania do stolicy Wielkopolski pojechali pod opiek± germanistki, Ewy Zawadki.
Po te┬Âcie pisemnym i cz├¬┬Âci ustnej, sprawdzaj┬▒cej wiedz├¬ z zakresu literatury i kultury kraj├│w niemieckoj├¬zycznych, obaj uczniowie uzyskali tytu┬│ finalisty, co jest r├│wnoznaczne ze zwolnieniem z najwy┬┐szym wynikiem egzaminu maturalnego z j├¬zyka niemieckiego na poziomie rozszerzonym. Dominik Kucharski powt├│rzy┬│ sw├│j sukces z ubieg┬│ego roku, poniewa┬┐ w 36. olimpiadzie jako jedyny przedstawiciel naszego wojew├│dztwa r├│wnie┬┐ zdoby┬│ tytu┬│ finalisty.
Na uroczystym wrêczeniu nagród oprócz w³adz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Wy¿szej Szko³y Jêzyków Obcych im. Samuela Bogumi³a Lindego (organizatora olimpiady) byli obecni przedstawiciele Konsulatu Generalnego Niemiec we Wroc³awiu, Instytutu Goethego w Warszawie, Ambasady Szwajcarii w Warszawie, Austriackiego Instytutu Jêzykowego i Forum Kultury w Warszawie oraz Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frakfurcie i innych polskich uniwersytetów. Wszyscy zapraszali finalistów olimpiady do podjêcia studiów na swoich uczelniach. Serdeczne gratulacje dla naszych olimpijczyków!
Ewa Zawadka
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
08-04-2014:Pan Tadeusz
Dnia 27 Marca- na zaproszenie W├¬gorzewskiego Zespo┬│u Szk├│┬│ Zawodowych odby┬│o si├¬ drugie czytanie "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. Epopeja, kt├│ra rozbrzmiewa┬│a w Centrum Kultury tego dnia nie by┬│a przypadkowa, poniewa┬┐ 27 marzec to Mi├¬dzynarodowy Dzie├▒ Teatru. Rozpocz├¬cia czytania inwokacj┬▒ podj├¬┬│a si├¬ Halina Faj (starosta powiatu W├¬gorzewskiego). Nast├¬pnie mieli┬Âmy przyjemno┬Â├Ž wys┬│ucha├Ž fragment├│w "Pana Tadeusza" czytanych przez: Dyrektora Domu Kultury w W├¬gorzewie ,Burmistrza Krzysztofa Piwowarczyka, przewodnicz┬▒cego Rady Powiatu- Jerzego Litwinienk├¬, redaktora naczelnego gazety w├¬gorzewskiej- Ann├¬ Styra├▒czak, przedstawicielki Biblioteki Miejskiej oraz pss spo┬│em, komendanta stra┬┐y po┬┐arnej. Nie zabrak┬│o tak┬┐e boskiej interwencji, a mianowicie duchownego (proboszcza) parafii ┬Âw. Piotra i Paw┬│a.
W g┬│o┬Ânym czytaniu uczestniczyli r├│wnie┬┐ nauczyciele: szk├│l zawodowych Monika Racinowska, Agnieszka Malinowska, Gimnazjum w Wi├¬ckach- Marzena Czerniawska, Gimnazjum w W├¬gorzewie - Dariusz Polonis, pojawili si├¬ r├│wnie┬┐ nauczyciele i uczniowie z Radziej.
Nasz± szko³ê reprezentowa³y: Pani Marzena Wierzchowska oraz uczennica klasy IIc - Zuzanna Szczepañska.
Wszystko przebiega³o sprawnie, dziêki prowadz±cym: Angelicê Cybruk, Renaciê Brzozowskiej - uczennic szko³y zawodowej w Wêgorzewie.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
28.03.2014r. w├¬gorzewskie liceum zaprosi┬│o nas na fina┬│ III edycji Mi├¬dzynarodowego Konkursu Poetyckiego „Namuzowywanie”. Wiecz├│r odby┬│ si├¬ w bardzo klimatycznym nastroju mi├¬dzy innymi dzi├¬ki scenografii przygotowanej przez Pani┬▒ Dorot├¬ Kami├▒sk┬▒. Uczestnicy Szkolnego kabaretu „Bis” recytowali wiersze, kt├│re wcze┬Âniej komisja nauczycieli uzna┬│a za najlepsze. Oczywi┬Âcie do samego ko├▒ca nikt, poza samymi autorami, nie wiedzia┬│, czyj jest czytany w danym momencie wiersz. Wszystko po to, aby na koniec ka┬┐dy widz m├│g┬│ wybra├Ž ten, kt├│ry podoba mu si├¬ najbardziej, a jego opinia by┬│a obiektywna. Ca┬│┬▒ imprez├¬ towarzyszy┬│a nam Aleksandra Przesmycka, uczennica W├¬gorzewskiego gimnazjum, kt├│ra swoim g┬│osem i doborem repertuaru wzruszy┬│a niemal┬┐e ka┬┐dego. Sw├│j talent muzyczny zaprezentowali nam r├│wnie┬┐ Maria Grabi├▒ska, graj┬▒ca na saksofonie, oraz Adam ┬»o┬│ondek, kt├│ry wykona┬│ utw├│r „B├¬dziesz moj┬▒ Pani┬▒” na klarnecie. Po wys┬│uchaniu tw├│rczo┬Âci m┬│odych poet├│w, nadesz┬│a chwila, w kt├│rej widzowie wybierali, wiersz, kt├│ry spodoba┬│ im si├¬ najbardziej. W tym roku serca publiczno┬Âci podbi┬│ „Janusz” Urszuli Czumaj. W konkursie bra┬│a udzia┬│ r├│wnie┬┐ rosyjska m┬│odzie┬┐, kt├│ra z wa┬┐nych przyczyn nie mog┬│a uczestniczy├Ž w finale. Miejsce na podium w kategorii szk├│┬│ gimnazjalnych zaj├¬┬│y uczennice: I Justyna M┬│otkowska (Gimnazjum w W├¬gorzewie), II Daria Mazur (Gimnazjum w Radziejach), III Renata Radzewicz (Gimnazjum w Budrach z siedzib┬▒ w Wi├¬ckach), wyr├│┬┐niona zosta┬│a r├│wnie┬┐ Karolina Dados (Gimnazjum w W├¬gorzewie).W Kategorii szk├│┬│ ponadgimnazjalnych: I Ewelina Kucharska (LO), II Katarzyna Tarasewicz (LO), III Karolina Andrulonis (LO), wyr├│┬┐nienia trafi┬│y do Tatiany Zawadzkiej (ZSZ), Iwony Winc┬│awskiej (LO) i Adama ┬»o┬│ondka (LO). Swoich si┬│ spr├│bowa├Ž mogli r├│wnie┬┐ absolwenci szk├│┬│ ┬Ârednich, dla kt├│rych stworzona zosta┬│a kategoria OPEN. Finalistami zostali: I Marek Gordziewicz (Uniwersytet w Bia┬│ymstoku) oraz II Urszula Czumaj (Uniwersytet Warszawski). Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy! A za sprawny przebieg ca┬│ej imprezy dzi├¬kujemy Pani Annie Barczak, kt├│ra czuwa┬│a nad tym, aby wszystko przebieg┬│o zgodnie z planem. Z niecierpliwo┬Âci┬▒ czekamy na kolejn┬▒ edycj├¬ „Namuzowywania”, mamy nadziej├¬, ┬┐e wierszy b├¬dzie coraz wi├¬cej!
Klaudia Zegar IIc
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
Drugi dzie├▒ rekolekcji w LO rozpocz┬▒┬│ si├¬ mocnym wej┬Âciem zesp├│┬│ Effatha. Klerycy z Seminarium w E┬│ku pokazali zupe┬│nie inn┬▒ form├¬ modlitwy.Zesp├│┬│ ewangelizacyjny swoj┬▒ postaw┬▒ i ┬Âwiadectwem ┬┐ycia stara si├¬ przekazywa├Ž prawdy wiary i wykorzystuj┬▒ do tego celu to, co do m┬│odzie┬┐y trafia najlepiej - muzyk├¬. ├óÔéČÔÇť Muzyka jest g┬│├│wnym ┬Ârodkiem przekazu, ale wa┬┐niejsza jest lektura S┬│owa Bo┬┐ego i ┬Âwiadectwo wiary. W rzeczywisto┬Âci nie przyje┬┐d┬┐amy koncertowa├Ž, ale ┬Âwiadczy├Ž o Panu Bogu. - m├│wi jeden z artyst├│w, kt├│rzy wyst┬▒pili przed m┬│odzie┬┐┬▒.

- Czasami idziemy do Ko┬Âcio┬│a, ale nie wiemy dlaczego. Dlatego chcemy doprowadzi├Ž do tego, aby ka┬┐dy spotka┬│ Jezusa jako osob├¬, a nie jako CO┬Ž o czym opowiadamy ├óÔéČÔÇť wyja┬Ânia jeden z cz┬│onk├│w zespo┬│u.

Rekolekcje mia┬│y trwa├Ž godzin├¬ jednak, ku zaskoczeniu wszystkich, ten czas okaza┬│ si├¬ za kr├│tki dla licealist├│w. Czy to dow├│d na to, ┬┐e taka forma bardziej odpowiada m┬│odym ludziom?

- Lepiej jest posiedzie├Ž na hali i pos┬│ucha├Ž piosenek religijnych ni┬┐ siedzie├Ž w Ko┬Âciele i s┬│ucha├Ž czystej mowy ├óÔéČÔÇť m├│wi pierwszoklasista..

- Najbardziej zaskoczy┬│o mnie to, ┬┐e klerycy s┬▒ tacy szaleni. W ko├▒cu nie by┬│o nudno. Chcia┬│bym, ┬┐eby przyjechali za rok ├óÔéČÔÇť dodaje jego kolega.

├óÔéČÔÇť Podoba┬│o mi si├¬, ┬┐e to by┬│y takie nietypowe rekolekcje, na poziomie m┬│odzie┬┐y. To co oni lubi┬▒, g┬│o┬Ân┬▒ i weso┬│┬▒ muzyk├¬ ├óÔéČÔÇť komentuje Dorota Kami├▒ska, pedagog szkolny. ├óÔéČÔÇť Jest to ciekawa forma rekolekcji, kt├│ra przyci┬▒ga m┬│odych ludzi, poniewa┬┐ jest weso┬│o, zabawnie i sympatycznie ├óÔéČÔÇť dodaje. Po tym spotkaniu uczniowie byli pe┬│ni energii i bogatsi nowe do┬Âwiadczenia.

- Mamy nadziejê, ¿e rekolekcje w przysz³ym roku bêd± równie fajne- mówi± uczniowie .
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
Dnia 28 marca 2014 r po raz kolejny Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒ce w W├¬gorzewie zosta┬│o odwiedzone przez p. Augustynowicza, kt├│ry przeprowadzi┬│ wyk┬│ad z matematyki. Wzi├¬┬│y w nim udzia┬│ trzy klasy o profilu matematyczno- fizycznym. Ca┬│o┬Â├Ž trwa┬│a dwie godziny lekcyjne, jednak uczniowie m├│wili, ┬┐e szybko min┬▒┬│ im czas i ch├¬tnie zostaliby na d┬│u┬┐ej. Na pocz┬▒tku go┬Â├Ž opowiada┬│ o filozofii Talesa, p├│┬╝niej mo┬┐na by┬│o dowiedzie├Ž si├¬ kilku ciekawostek o prawie Pitagorasa i o wielu innych rzeczach tego typu... Przez ca┬│e spotkanie obecne by┬│y zadania na dowodzenie. Jak powiedzia┬│ jeden z uczni├│w „wyk┬│ad udowodni┬│, ┬┐e matematyka jest bardzo interesuj┬▒c┬▒ dziedzin┬▒ nauki i jak najbardziej da si├¬ lubi├Ž”. Jako ┬┐e takie wydarzenia staj┬▒ si├¬ modne i cykliczne, jeszcze wielu uczni├│w b├¬dzie mia┬│o okazj├¬, ┬┐eby na to p├│j┬Â├Ž i oceni├Ž wed┬│ug w┬│asnego uznania.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
W miniony weekend w w├¬gorzewskim liceum og├│lnokszta┬│c┬▒cym zosta┬│ rozegrany turniej gry komputerowej League of Legends. Takie przedsi├¬wzi├¬cie w szkole im. Mariusza Zaruskiego mia┬│o miejsce po raz pierwszy. Udzia┬│ w nim wzi├¬┬│o jedena┬Âcie 5-cio osobowych dru┬┐yn, sk┬│adaj┬▒cych si├¬ g┬│├│wnie z uczni├│w W├¬gorzewa i okolic. Nie brakowa┬│o te┬┐ publiczno┬Âci i zagorza┬│ych fanek graczy.

Rozgrywki zosta┬│y zorganizowane przez Krzysztofa Sautera, kt├│ry wraz z licealistami przygotowali turniej. Imprezie mimo weekendu towarzyszy┬│o od pocz┬▒tku bardzo du┬┐e zainteresowanie. W┬Âr├│d uczestnik├│w znale┬╝li si├¬ gimnazjali┬Âci z W├¬gorzewa i okolic, gracze ze szk├│┬│ ┬Ârednich i studenci (niekt├│rzy z nich powracali do miasta specjalnie z okazji turnieju), pojawi┬│o si├¬ te┬┐ wielu kibic├│w, kt├│rzy przez ca┬│┬▒ imprez├¬ podgrzewali atmosfer├¬. Dru┬┐yny zosta┬│y podzielone na pary i gra┬│y systemem pucharowym. Pierwszego dnia zaplanowano mecze 1/8 fina┬│u, oraz ├Žwier├Žfina┬│y. W nich najlepsi okazali si├¬ gracze dru┬┐yn Gorillaz, Rudolandia, Dreamteamheroine oraz Banany Soraki i to oni zagwarantowali sobie prawo walki o tzw. „pud┬│o”.

Ju┬┐ o 11. 00 pierwsze dru┬┐yny zasiad┬│y na swoich stanowiskach z wypisan┬▒ na twarzy wol┬▒ walki i ch├¬ci┬▒ pokonania przeciwnika. Jako pierwsze na lini├¬ frontu trafi┬│y ekipy Gorillaz i Rudolandia. Tutaj stanowczo by┬│o wida├Ž dominacj├¬ Gorillaz nad oponentem, przede wszystkim w farmie (zabijaniu creep├│w) i killach (zab├│jstwach). Dynamiczne tempo gry narzucone przez dru┬┐yn├¬ dominuj┬▒c┬▒ szybko rozprawi┬│o si├¬ z przeciwnym teamem i tak oto pierwsze starcie zako├▒czy┬│o si├¬ zwyci├¬stwem dru┬┐yny Gorillaz.

Druga cz├¬┬Â├Ž p├│┬│fina┬│u rozgrywa┬│a si├¬ pomi├¬dzy Bananami Soraki , a DREAMTEAMHEROINE(DTH). W tym meczu sytuacja by┬│a ju┬┐ o wiele bardziej wyr├│wnana i obie dru┬┐yny sz┬│y niemal┬┐e ┬│eb w ┬│eb,ale ostatecznie triumfowa┬│ sk┬│ad DREAMTEAMHEROINE.

Bitwa o trzecie miejsce toczy┬│a si├¬ pomi├¬dzy zespo┬│ami Rudolandii Bananami Soraki. Pomimo tego ,┬┐e w meczu z Gorillaz Rudolandia nie pokaza┬│a nic nadzwyczajnego w tym straciu zaskoczy┬│a wszystkich widz├│w , a zarazem przeciwnika ,zdobywaj┬▒c przewag├¬ w pocz┬▒tkowej fazie gry i spychaj┬▒c przeciwnik├│w pod wie┬┐e. W late game ich przewaga zacz├¬┬│a powoli si├¬ kruszy├Ž ,a na prowadzenie wysz┬│y Banany Soraki .Ko├▒c├│wka meczu by┬│a niezwykle zr├│wnowa┬┐ona i bierna -typowe oczekiwanie na b┬│┬▒d przeciwnika i wykorzystanie go przeciwko niemu. Ostatecznie to Banany Soraki zatriumfowa┬│y w tej rozgrywce.

Fina³owa walka odby³a siê pomiêdzy dru¿ynami Gorillaz i DTH. Grana by³a do dwóch zwyciêstw. Pierwszy mecz wygra³a dru¿yna Gorillaz ,natomiast drugi ich przeciwnicy. Decyduj±ce starcie DTH rozpoczê³o bardzo agresywnie.

Fina┬│ rozpocz├¬li┬Âmy pora┬┐k┬▒ spowodowan┬▒ du┬┐ymi umiej├¬tno┬Âciami przeciwnik├│w, lecz dzi├¬ki wsp├│┬│pracy i skupieniu zdo┬│ali┬Âmy wywalczy├Ž pierwsze miejsce.Turniej ten zosta┬│ zorganizowany z dok┬│adn┬▒ precyzj┬▒ , nagrody by┬│y atrakcyjne, publiczno┬Â├Ž dopingowa┬│a do ostatnich chwil zawod├│w. Rywalizacja by┬│a wyr├│wnana i na wysokim poziomie. B├¬dzie to dobra promocja szko┬│y dla przysz┬│ych uczestnik├│w oraz obecnych gimnazjalist├│w- m├│wi Damian Mackiewicz z dru┬┐yny DTH. Na nic zda┬│y si├¬ bohaterskie zrywy do teamfigt├│w Gorillaz , kt├│re pomimo usilnych stara├▒ przegrywali. Musieli oni uzna├Ž wy┬┐szo┬Â├Ž przeciwnik├│w zar├│wno w tym spotkaniu, jak i ca┬│ym turnieju. Mecz by┬│ naszpikowany emocjami ,a publiczno┬Â├Ž nie dawa┬│a o sobie zapomnie├Ž.

- Super organizacja, zapewnione idealne warunki do gry ze strony technicznej. Co do fina┬│u, pierwszy mecz zagrali┬Âmy na wysokim poziomie, dlatego wygrali┬Âmy. Niestety poczuli┬Âmy si├¬ zbyt pewnie i dekoncentracja wp┬│yn├¬┬│a znacz┬▒co na nasze b┬│├¬dy w drugim spotkaniu. Do trzeciego spotkania podeszli┬Âmy zbyt pewni siebie, a dru┬┐yna przeciwna zakoczy┬│a nas solidn┬▒, dobr┬▒ gr┬▒”- ocenia Adam Anchim z dru┬┐yny Gorillaz.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
Zuzanna Wo┬╝niak i Joanna Lewko najlepsza par┬▒ deblow┬▒ w wojew├│dztwie. Tytu┬│ ten zdoby┬│y podczas rozgrywanych Mistrzostw Wojew├│dztwa w Dru┬┐ynowym Tenisie Sto┬│owym w Ostr├│dzie 26 marca 2014 roku. W finale wystartowa┬│o 10 najlepszych dru┬┐yn z poszczeg├│lnych rejon├│w wojew├│dztwa. W pierwszych grach nasze zawodniczki wygra┬│y swoje pojedynki i gry deblowe bez straty seta, pokonuj┬▒c zespo┬│y z Gi┬┐ycka, Pieni├¬┬┐na, Olsztyna i Mr┬▒gowa. W p├│┬│finale licealistki pokona┬│y zesp├│┬│ z Bartoszyc 3:0, a w finale ponownie pokona┬│y Gi┬┐ycko. Zawodniczka rezerwow┬▒ by┬│a Justyna Waraksa. Zdobycie tytu┬│u mistrza wojew├│dztwa premiuje ich do startu w Mistrzostwach Polski, kt├│re odb├¬d┬▒ si├¬ na pocz┬▒tku czerwca w ┬úodzi. Nieco gorzej powiod┬│o si├¬ parze deblowej ch┬│opc├│w. Damian Kokocha, Kamil Krawiel i Dawid Bohun nie mieli szcz├¬┬Âcia w losowaniu. Trafili do grupy z Olsztynem i Gi┬┐yckiem. Jak si├¬ p├│┬╝niej okaza┬│o, zespo┬│y te stan├¬┬│y na podium. Ch┬│opcy walczyli jednak zaci├¬cie, przegrywaj┬▒c ostatecznie z tymi zespo┬│ami stosunkiem 2:3. Kamil Krawiel to m┬│ody sta┬┐em zawodnik, mo┬┐na powiedzie├Ž odkrycie sezonu, kt├│ry ma za sob┬▒ niewiele ponad 100 godzin treningu. W parze z Damianem Kokoch┬▒, kt├│ry by┬│ filarem zespo┬│u, w przysz┬│o┬Âci zbuduj┬▒ mocny zesp├│┬│ i powalcz┬▒ o lepsz┬▒ lokat├¬. Ostatecznie liceali┬Âci zaj├¬li ├│sme miejsce.
Trener zespo³u Piotr Lewko dziêkuje dyrekcji LO za udostêpnienie sali do treningu jak równie¿ zorganizowanie wyjazdu na mistrzostwa.
Asia Lewko, jakby ma┬│o by┬│o jej jeszcze gry, wystartowa┬│a w Go┬│dapi 30 maca w cyklicznym turnieju organizowanym przez LZS Olsztyn o Puchar Prezesa TVP Olsztyn, zajmuj┬▒c II miejsce i awans do p├│┬│fina┬│├│w, kt├│re odb├¬d┬▒ si├¬ za dwa tygodnie. Justyna Waraksa w swojej kategorii wiekowej zdoby┬│a I miejsce i tak┬┐e awans do p├│┬│fina┬│├│w. Obie reprezentowa├Ž b├¬d┬▒ gmin├¬ Budry.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
Jak co roku - 21 marca, Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒ce szeroko otwiera swoje drzwi i zaprasza go┬Âci do zwiedzania i poznawania historii szko┬│y oraz jej oferty edukacyjnej na nast├¬pny rok. Dyrekcja szko┬│y wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, wzbogacaj┬▒c wiosenn┬▒ ofert├¬, zorganizowa┬│a I Wiosenny Turniej Pi┬│ki Siatkowej im. Gen. Mariusza Zaruskiego. Z zaprzyja┬╝nionej szko┬│y ZSKSiA w Gi┬┐ycku przyjecha┬│y dru┬┐yny dziewcz┬▒t i ch┬│opc├│w, z kt├│rymi rozegrali┬Âmy trzysetowe spotkania. W ko├▒cowej klasyfikacji dru┬┐yna dziewcz┬▒t, pod opiek┬▒ instruktora Rajmunda Klukowskiego, w sk┬│adzie: Karolina G┬│adczy├▒ska (kl. III A), Wiktoria Jewu┬│a (kl. I B), Paulina Hawrylak ( kl, I A), Magdalena Kowalik (kl. I C), Weronika Gasperowicz (kl. I A), Gabriela Kulikowska (kl. I A) i Kinga Pres (kl. I C) zaj├¬┬│a I miejsce pokonuj┬▒c dziewcz├¬ta z Gi┬┐ycka 3:0 w setach. Dru┬┐yna ch┬│opc├│w w sk┬│adzie: Dawid Potoczny (kl. II B), Rados┬│aw Szczepa├▒ski (kl.III A), Mateusz Szczygie┬│ (kl. III D), Robert Wysocki (kl. III A), Patryk Potyra (kl. III D), Grzegorz Makar (kl. III D), Jakub Moskal (Gim.), Dawid Klisz (kl. I D), Wojciech Bartoszewicz (kl. II D), Adam Lubera (kl. II D), Damian Mackiewicz (kl. I D), Marcin Ko├▒czy┬│o (kl. III D) oraz Mateusz Ogrodniczuk (kl. I A) po zaci├¬tej walce uleg┬│a dru┬┐ynie z Gi┬┐ycka w setach 0:3. Dzi├¬kuj┬▒c Dyrektorowi szko┬│y p. Waldemarowi Czapskiemu za okaza┬│e puchary i pocz├¬stunek, gratulujemy reprezentantom naszej szko┬│y i ┬┐yczymy, aby wszyscy tak ciekawie sp├¬dzali „Dzie├▒ Wagarowicza”.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
26-03-2014:OMWwPRM
W dniu 15.03.2014r. w hali OSiR odby┬│y si├¬ Otwarte Mistrzostwa W├¬gorzewa w Pi┬│ce R├¬cznej M├¬┬┐czyzn. W turnieju uczestniczy┬│y dwie dru┬┐yny z LO w W├¬gorzewie pod opiek┬▒ instruktora Rajmunda Klukowskiego. W sk┬│ad dru┬┐yny „LO I” weszli: Dawid Potoczny (kl. IIB), Jakub Prokop (kl. IIB), Aleksander Kondrusik (kl. II A), Patryk ┬Žmierzy├▒ski (kl. IIIB), Robert Wysocki (kl. IIIA), Mateusz Szczygie┬│ (kl. III D), B┬│a┬┐ej Myka (kl. III B) oraz Rados┬│aw Szczepa├▒ski (kl. III A). Drug┬▒ dru┬┐yn├¬ „LO II” stanowili: Rafa┬│ Kupibida (kl.I A), Adam Drabik (kl. I A), Karol Grabi├▒ski (kl. I A), Daniel Michaelis (kl. IB), Marcin Ga┬│ecki (kl. I B), Szymon Bagan (kl. I B), Micha┬│ Feszczyn (kl. I B), Pawe┬│ Dobosz (kl. I B) i Jaros┬│aw Kwoka (kl. I B). Nasi uczniowie wykazali si├¬ sportowym duchem walki i w ko├▒cowej klasyfikacji, po zwyci├¬skich spotkaniach z reprezentacj┬▒ Gimnazjum w W├¬gorzewie, zaj├¬li I miejsce (LO I) i III miejsce (LO II).
Najlepszym zawodnikiem zosta┬│ Robert Wysocki (LO I), a najlepszym bramkarzem Marcin Ga┬│ecki (LO II). Ca┬│y turniej przebiega┬│ w duchu „fair play”. Dzi├¬kujemy naszym zawodnikom za godne reprezentowanie szko┬│y i ┬┐yczymy powodzenia w kolejnych spotkaniach.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
24-03-2014:WYWIADÓWKA
26 marca 2014r. (┬Âroda) odb├¬dzie si├¬ spotkanie wychowawc├│w klas z rodzicami uczni├│w. Spotkanie z rodzicami rozpocznie si├¬ o godz. 16:30.
Zapraszamy.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
Oto finali┬Âci tegorocznego konkursu ( w porz┬▒dku alfabetycznym):

KATEGORIA I (SZKO£Y GIMNAZJALNE)

Karolina Dados (Gimnazjum w Wêgorzewie)
Daria Mazur (Gimnazjum w Radziejach)
Justyna M³otkowska (Gimnazjum w Wêgorzewie)
Renata Radzewicz (Gimnazjum w Budrach z siedzib± w Wiêckach)

KATEGORIA II (SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE)

Karolina Andrulonis (LO)
Ewelina Kucharska (LO)
Katarzyna Tarasewicz (LO)
Iwona Winc┬│awska (LO)
Tatiana Zawadzka (ZSZ)
Adam ¯o³ondek (LO)

KATEGORIA V (OPEN)

Urszula Czumaj (Uniwersytet Warszawski)
Marek Gordziewicz (Uniwersytet w Bia┬│ymstoku)

Serdecznie gratulujemy!

Wieczór poetycki, na którym przedstawione zostan± wiersze laureatów, odbêdzie siê 28 marca 2014r. o godz. 18.00 w sali gimnastycznej LO. Gor±co zapraszamy!

Organizatorzy
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
W dniu 28 lutego 2014 roku uczniowie Liceum Og├│lnokszta┬│c┬▒cego w W├¬gorzewie, na zaproszenie Dyrekcji Zespo┬│u Szk├│┬│ im. M. Curie – Sk┬│odowskiej w K├¬trzynie uczestniczyli w XXVI Turnieju Pi┬│ki Siatkowej Ch┬│opc├│w im. Lecha Skolimowskiego. Organizatorzy zadbali o pi├¬kn┬▒ opraw├¬ turnieju zapraszaj┬▒c by┬│ego reprezentanta kadry Polski w pi┬│ce siatkowej Paw┬│a Papke ( rozegra┬│ 149 spotka├▒ w kadrze Polski), kt├│ry otwieraj┬▒c zawody, jako przedstawiciel szk├│┬│ki siatkarskiej „ Papke – voley”, przybli┬┐y┬│ nam histori├¬ swojej kariery od osi┬▒gni├¬├Ž juniorskich w mistrzostwach Polski, Europy i ┬Âwiata, po zdobycze klubowe krajowe i mi├¬dzynarodowe.
Niezwyk┬│e spotkanie z panem Paw┬│em Papke by┬│o du┬┐ym prze┬┐yciem dla zawodnik├│w i opiekun├│w. Wsp├│lne zdj├¬cia i rozmowy na temat pi┬│ki siatkowej oraz sportu w szerszym kontek┬Âcie na d┬│ugo pozostan┬▒ w naszej pami├¬ci.
W turnieju nasi m³odzi zawodnicy: Dawid Klisz, Mateusz Ogrodniczuk, Krystian Wunderlich, Damian Mackiewicz, Marcin Koñczy³o, Patryk Potyra, Grzegorz Makar i Rados³aw Szczepañski nie sprostali dru¿ynom wykazuj±cym lepsz± formê i w koñcowej klasyfikacji zajêli IV miejsce. W ramach rewan¿u uczniowie z Kêtrzyna i Gi¿ycka zostali zaproszeni na Wiosenny Turniej o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokszta³c±cego w Wêgorzewie, który odbêdzie siê 21 marca 2014r. w hali LO.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
28-02-2014:KOSZYKÓWKA
25.02.2014 r. w hali sportowej przy Zespole Szk├│┬│ Og├│lnokszta┬│c┬▒cych w W├¬gorzewie odby┬│y si├¬ Mistrzostwa powiatu w├¬gorzewskiego szk├│┬│ ponadgimnazjalnych dziewcz┬▒t i ch┬│opc├│w w pi┬│ce koszykowej. Do wsp├│┬│zawodnictwa stan├¬┬│y po 2 dru┬┐yny dziewcz┬▒t i ch┬│opc├│w z Zespo┬│u Szk├│┬│ Og├│lnokszta┬│c┬▒cych i Zespo┬│u Szk├│┬│ Zawodowych. Zawody rozegrano systemem „ka┬┐dy z ka┬┐dym”, po rozegraniu 12 meczy klasyfikacja ko├▒cowa przedstawia si├¬ nast├¬puj┬▒co:
Dziewczêta:
I m-ce dru┬┐yna LO Nr 1 w sk┬│adzie:
Weronika Gasperowicz, Zuzanna Wo┬╝niak, Monika Cichocka, Julia Nowosad, Gabriela Kulikowska, Amelia Sosnowska, Daria Bazylewicz, Iwona Winc┬│awska – klasa 1a

II m-ce dru┬┐yna LO Nr 2 w sk┬│adzie:
Kie┬│czewska Julia, Zuzanna Jarecka, Kinga Pres, Monika Bry┬┐ys, Monika Bodnar - klasa I C,
Sylwia Hawrusik, Iza Szy┬│ejko, Klaudia Komorowska, Wiktoria Jewu┬│a, Paulina Pachucka, Marta Janczara - klasa I D
III i IV miejsca zajê³y dru¿yny ZSZ

Ch┬│opcy:

I m-ce dru┬┐yna LO Nr 1 w sk┬│adzie:
Dawid Klisz klasa I D, Maciej Dobrowolski klasa I A, Adam Drabik klasa I A, Karol Grabi├▒ski klasa I A, Tomasz Masa klasa I C, Jakub Prokop klasa II B, Mateusz Ogrodniczuk klasa I A, Rafa┬│ Kupubida klasa I A, Patryk Skrzecz klasa I D

II m-ce dru┬┐yna ZSZ
III m-ce dru┬┐yna LO Nr 2 w sk┬│adzie:
Hubert Pop┬│awski klasa II D, Kamil Pruszy├▒ski klasa II A, Kamil KrawieL klasa II D, Patryk ┬Žmierzy├▒ski klasa III B, Daniel Antonik klasa II A, Damian Dobkowski klasa II B, Robert Wysoki klasa III A, Mateusz Szczygie┬│ klasa III D, Grzegorz Makar klasa III D, Patryk Potyra klasa III D.
Zawody sêdziowali nauczyciele WF ZSO Ewa Weso³owska i Rajmund Klukowski oraz ZSZ Anna Je¿owska Molisak i Katarzyna Maka³us.
Zwyciêskie dru¿yny otrzyma³y puchary i dyplomy ufundowane prze Starostwo Powiatowe w Wêgorzewie które zosta³y wrêczone prze pana Starostê Krzysztofa Ko³aszewskiego.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom i ¿yczymy dalszych sukcesów sportowych. Dziêkujemy kibicom za dopingowanie swoich dru¿yn.
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0
20-02-2014:OJN
W dniu 8 lutego w Toruniu odby┬│ si├¬ okr├¬gowy etap 37. Olimpiady J├¬zyka Niemieckiego. Nasze liceum reprezentowali Dominik Kucharski z klasy III A i Dominik Preugszas z klasy II A. Do drugiego etapu zakwalifikowa┬│a si├¬ stosunkowo ma┬│a liczba uczestnik├│w (36 os├│b z wojew├│dztw: warmi├▒sko- mazurskiego, podlaskiego i kujawsko- pomorskiego).Cz├¬┬Â├Ž pisemna trwa┬│a a┬┐ dwie godziny. Po etapie pisemnym Dominik Preugszas zaj┬▒┬│ pierwsze miejsce, a Dominik Kucharski drugie. Obaj przeszli do cz├¬┬Âci ustnej, w kt├│rej zaprezentowali obszern┬▒ wiedz├¬ z zakresu historii i geografii kraj├│w niemieckoj├¬zycznych, a tak┬┐e popisali si├¬ przeczytanymi lekturami. W dniach 28-30 marca pojad┬▒ do Poznania., gdzie odb├¬dzie si├¬ fina┬│ olimpiady. Na trzydniowych zmaganiach w stolicy Wielkopolski spotkaj┬▒ si├¬ najlepsi uczniowie z ca┬│ego kraju. Trzymamy kciuki !
doda│(a): nextmin
komentarzy: 0