W związku z VIII międzynarodową (ogólnie XIII) edycją trwającego od 2006 roku
konkursu poetyckiego "Namuzowywanie"
seredecznie zapraszamy wszystkich młodych Poetów do wzięcia w nim udziału.

Celem konkursu jest wspieranie i rozwijanie uzdolnień uczniów,
popularyzowanie poezji, promowanie utalentowanej młodzieży
oraz rozwijanie współpracy i przyjaźni
między młodzieżą polską, rosyjską i polonijną z Litwy.

Organizatorem konkursu jest
Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Mariusza Zaruskiego
przy współpracy Starostwa Powiatowego w Węgorzewie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie
wierszy wpisanych na KARTY ZGŁOSZENIA
w formie elektronicznej na adres mailowy LO (liceum@lowegorzewo.pl)

do 18 STYCZNIA 2019r.

Bardzo prosimy nauczycieli
o ewentualną pomoc swoim podopiecznym w dopełnieniu tej procedury.
Wyróżnione wiersze zostaną odczytane
w czasie wieczoru poetyckiego, a ich autorzy nagrodzeni.
Jury przyznaje I, II, III miejsce oraz wyróżnienia we wszystkich kategoriach.
Zdobywcy pierwszych miejsc oprócz dyplomów otrzymają nagrody rzeczowe.

Regulamin konkursu oraz wzór KARTY ZGŁOSZENIA dostępne są na stronie internetowej
Liceum Ogólnokształcącego w Węgorzewie (www.lowegorzewo.pl).